Verlaging eigen bijdragen vervoersvoorziening UWV

Verlaging eigen bijdragen vervoersvoorziening UWV

Van Ark verlaagt eigen bijdragen vervoersvoorzieningen UWV

Staatssecretaris Tamara van Ark verlaagt de eigen bijdragen voor vervoersvoorzieningen, zo schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. Dit moet ervoor zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking meer perspectief op werk krijgen.

Voor de vervoersvoorziening van UWV geldt een eigen bijdrage voor taxivervoer of aangepast eigen vervoer. Dit houdt in dat klanten worden gecompenseerd voor de extra kosten die zij maken als gevolg van hun beperking. Deze bijdrage is gebaseerd op de hoogte van het inkomen. Heeft een klant een hoog inkomen, dan betaalt hij ook een hogere eigen bijdrage of moet zelf een vervoermiddel aanschaffen. Voor de groep mensen vlak boven de inkomensgrens kan een hogere eigen bijdrage een belemmering worden voor hun participatie. De Tweede Kamer heeft hierover eerder haar zorgen geuit. Daarom heeft staatssecretaris Van Ark besloten de eigen bijdragen voor deze groep te verzachten.

Lagere kosten
De verhoging bij overschrijding van de inkomensgrens wordt gehalveerd van 35 naar 18 cent per kilometer en de hogere eigen bijdrage kilometervergoeding wordt verlaagd van 42 naar 35 cent per kilometer. De eigen bijdrage voor aanschaf van eigen aangepast vervoer wordt tegelijkertijd verlaagd van circa € 28.000 naar € 5.000. Ook komt er een maximum eigen bijdrage van € 225 per maand voor elk type vervoer. Mensen met een beperking die een grote afstand moeten overbruggen om te gaan werken, zullen van deze regeling gebruik maken.

UWV wijzigt het normbedragenbesluit voorzieningen, waarin deze maatregelen zijn opgenomen. Dit besluit wordt per 1 juli 2019 van kracht. UWV informeert betrokken klanten over wat de wijzigingen voor hen betekenen.

Gewenningsperiode
Vanaf 1 januari 2019 geldt al een gewenningsperiode van zes maanden, voordat een verhoging van de eigen bijdrage kilometervergoeding in werking treedt na overschrijding van de inkomensgrens. Deze gewenningsperiode biedt de klant de nodige ruimte om samen met medewerkers van het UWV alternatieven te onderzoeken voor het woon-werkverkeer.

Terug naar overzicht